Citat och ordspråk om belöning

Här hittar du en samling citat om belöning och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om belöning. Alla citat om belöning är på svenska.

Den goda gärningens belöning är att ha gjort den.