Citat och ordspråk om berika

Här hittar du en samling citat om berika och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om berika. Alla citat om berika är på svenska.

Vi är inte bara här för att försörja oss. Vi är här för att berika världen.