Citat och ordspråk om beslut

Här hittar du en samling citat om beslut och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om beslut. Alla citat om beslut är på svenska.

Beslut är bra, handling bättre.