Citat och ordspråk om betydande

Här hittar du en samling citat om betydande och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om betydande. Alla citat om betydande är på svenska.

En man är alltid så ung som han känner sig, men inte så betydande.