Citat och ordspråk om betydelse

Här hittar du en samling citat om betydelse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om betydelse. Alla citat om betydelse är på svenska.

Det är inte vad som händer dig, utan hur du reagerar på det, som har betydelse.