Citat och ordspråk om dikt

Här hittar du en samling citat om dikt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dikt. Alla citat om dikt är på svenska.

För att förstå en bra dikt måste man själv skriva en dålig.