Citat och ordspråk om diskutera

Här hittar du en samling citat om diskutera och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om diskutera. Alla citat om diskutera är på svenska.

Det är bättre att diskutera en fråga utan att avgöra den än att avgöra en fråga utan att diskutera den.