Citat och ordspråk om dömd

Här hittar du en samling citat om dömd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dömd. Alla citat om dömd är på svenska.

Du kan bli besviken om du misslyckas, men du är dömd för alltid om inte försöker.