Citat och ordspråk om dotter

Här hittar du en samling citat om dotter och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om dotter. Alla citat om dotter är på svenska.

Lär känna modern innan du gifter dig med dottern.