Citat och ordspråk om duva

Här hittar du en samling citat om duva och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om duva. Alla citat om duva är på svenska.

Kärleken är som en duva, håller man den för hårt kvävs den, håller man den för löst flyger den bort.