Citat och ordspråk om elak

Här hittar du en samling citat om elak och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om elak. Alla citat om elak är på svenska.

Det är nederlaget som gör människor bittra och elaka.