Citat och ordspråk om elände

Här hittar du en samling citat om elände och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om elände. Alla citat om elände är på svenska.

Jag tänker inte på allt elände utan på det vackra som ännu finns kvar.