Citat och ordspråk om entusiasm

Här hittar du en samling citat om entusiasm och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om entusiasm. Alla citat om entusiasm är på svenska.

Du kommer att göra dumma saker, men gör dem med entusiasm.