Citat och ordspråk om existens

Här hittar du en samling citat om existens och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om existens. Alla citat om existens är på svenska.

Ibland tror jag att det säkraste bevis för att intelligenta varelser existerar någonstans i universum är att inga av dem försökt kontakta oss.