Citat och ordspråk om fåfänga

Här hittar du en samling citat om fåfänga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fåfänga. Alla citat om fåfänga är på svenska.

Den vinner mycket, som förlorar ett fåfängt hopp.