Citat och ordspråk om fart

Här hittar du en samling citat om fart och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fart. Alla citat om fart är på svenska.

Det finns mer i livet än att öka dess fart.
Det finns mer i livet än att öka farten.
Jag har sett lyckan. Jag såg den passera, längst bort vid horisonten i en rasande fart.