Citat och ordspråk om felsteg

Här hittar du en samling citat om felsteg och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om felsteg. Alla citat om felsteg är på svenska.

Kärnan i äkta vänskap är att tillåta varandra små felsteg.