Citat och ordspråk om fest

Här hittar du en samling citat om fest och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fest. Alla citat om fest är på svenska.

Livet är en fest. Bjud in dig själv.