Citat och ordspråk om filosof

Här hittar du en samling citat om filosof och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om filosof. Alla citat om filosof är på svenska.

Att vara filosof betyder att man pratar med sig själv.