Citat och ordspråk om fördomar

Här hittar du en samling citat om fördomar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fördomar. Alla citat om fördomar är på svenska.

Många människor tror att de tänker när de i själva verket bara sorterar om bland sina fördomar.