Citat och ordspråk om försent

Här hittar du en samling citat om försent och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om försent. Alla citat om försent är på svenska.

Det är aldrig försent – aldrig försent att börja om, aldrig försent att bli lycklig.