Citat och ordspråk om försvinner

Här hittar du en samling citat om försvinner och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om försvinner. Alla citat om försvinner är på svenska.

En vän är en person som kommer när andra försvinner.