Citat och ordspråk om fritt

Här hittar du en samling citat om fritt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fritt. Alla citat om fritt är på svenska.

Lever vi inte i ett fritt land kanske? Får man inte gå hur man vill?