Citat och ordspråk om hälsa

Här hittar du en samling citat om hälsa och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hälsa. Alla citat om hälsa är på svenska.

Den som går i sakta mak, går med hälsan och kommer långt.