Citat och ordspråk om harmoni

Här hittar du en samling citat om harmoni och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om harmoni. Alla citat om harmoni är på svenska.

Vänner lever inte bara i harmoni, som en del säger, utan i melodi.