Citat och ordspråk om hopp

Här hittar du en samling citat om hopp och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hopp. Alla citat om hopp är på svenska.

De som inte tror på alltets mening har inget hopp, med de som ser mening med allt kan leva lyckligt liv.
Den idé som inte är orimlig från början finns det inget hopp för.
Hopp är ett slag lycka - kanske den största lycka denna världen kan erbjuda...
Hoppet är det sista som lämnar människan.
Så länge det finns liv, finns det hopp.