Citat och ordspråk om hosta

Här hittar du en samling citat om hosta och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hosta. Alla citat om hosta är på svenska.

Kärlek, hosta och hunger kan man inte dölja.
Varken kärlek eller hosta kan döljas.