Citat och ordspråk om kvinnan

Här hittar du en samling citat om kvinnan och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om kvinnan. Alla citat om kvinnan är på svenska.

Mannen tror att han väljer kvinnan, men det är nästan alltid tvärtom. Det är kvinnan som väljer den man som skall välja henne.