Citat och ordspråk om lärare

Här hittar du en samling citat om lärare och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lärare. Alla citat om lärare är på svenska.

Alla lärare kan förklara vad de förväntar sig av oss. Men en bra lärare väcker våra förväntningar på oss själva.