Citat och ordspråk om lättja

Här hittar du en samling citat om lättja och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lättja. Alla citat om lättja är på svenska.

Lättjan är alla lasters moder.