Citat och ordspråk om leende

Här hittar du en samling citat om leende och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om leende. Alla citat om leende är på svenska.

Ett leende är värt ett tusental ord.