Citat och ordspråk om ljuva

Här hittar du en samling citat om ljuva och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ljuva. Alla citat om ljuva är på svenska.

Det ljuva i att inget göra.