Citat och ordspråk om lögnare

Här hittar du en samling citat om lögnare och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lögnare. Alla citat om lögnare är på svenska.

Den avskyvärdaste lögnaren är den som kommer sanningen närmast.
En lögnare är glömsk.