Citat och ordspråk om lön

Här hittar du en samling citat om lön och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lön. Alla citat om lön är på svenska.

Sådant arbete, sådan lön.
Vargen är alltid beredd att jobba som herde utan lön.