Citat och ordspråk om lyckas

Här hittar du en samling citat om lyckas och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om lyckas. Alla citat om lyckas är på svenska.

Bara de som vågar misslyckas stort kan lyckas stort.
Det räcker inte med att lyckas. Andra måste misslyckas.
Enbart de som vågar misslyckas stort kan lyckas stort.
Vi vill gärna vara oss själva men också som alla andra. Lustigt nog lyckas vi bäst med det senare.