Citat och ordspråk om miljon

Här hittar du en samling citat om miljon och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om miljon. Alla citat om miljon är på svenska.

Om en miljon människor tror på en dum sak så är det fortfarande en dum sak.