Citat och ordspråk om motgång

Här hittar du en samling citat om motgång och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om motgång. Alla citat om motgång är på svenska.

Framgång ger vänner, motgång prövar dem.