Citat och ordspråk om nyckel

Här hittar du en samling citat om nyckel och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om nyckel. Alla citat om nyckel är på svenska.

Framgång är inte nyckeln till lycka. Lycka är nyckeln till framgång.