Citat och ordspråk om nyfiken

Här hittar du en samling citat om nyfiken och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om nyfiken. Alla citat om nyfiken är på svenska.

Det är ett mirakel att nyfikenheten kan överleva dagens utbildning.
Jag är inte nyfiken. Bara jag får veta allt.