Citat och ordspråk om obeslutsam

Här hittar du en samling citat om obeslutsam och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om obeslutsam. Alla citat om obeslutsam är på svenska.

Förr var jag obeslutsam – idag är jag inte så säker.