Citat och ordspråk om ofullkomlig


Alla varaktiga äktenskap innebär ett villkorslöst accepterande av en ofullkomlig person.