Citat och ordspråk om ofullkomlig

Här hittar du en samling citat om ofullkomlig och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ofullkomlig. Alla citat om ofullkomlig är på svenska.

Alla varaktiga äktenskap innebär ett villkorslöst accepterande av en ofullkomlig person.