Citat och ordspråk om onyttighet

Här hittar du en samling citat om onyttighet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om onyttighet. Alla citat om onyttighet är på svenska.

Ingen är onyttig här i världen, som lättar livets börda för en annan.