Citat och ordspråk om otur

Här hittar du en samling citat om otur och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om otur. Alla citat om otur är på svenska.

Det är bara otur att inte bli älskad, men det är en olycka att inte kunna älska.