Citat och ordspråk om relation

Här hittar du en samling citat om relation och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om relation. Alla citat om relation är på svenska.

Det finns ingen mer angenäm, vänfast och charmfull relation än ett gott äktenskap.