Citat och ordspråk om religion

Här hittar du en samling citat om religion och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om religion. Alla citat om religion är på svenska.

I penningfrågor har alla samma religion.
Ikon? Fan heller. Det får mig att låta som en femhundra år gammal religiös målning. Jag har inte tid med sånt.