Citat och ordspråk om respektera

Här hittar du en samling citat om respektera och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om respektera. Alla citat om respektera är på svenska.

Förvänta dig inte att folk skall respektera dig för vad du tänker göra.