Citat och ordspråk om resultat

Här hittar du en samling citat om resultat och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om resultat. Alla citat om resultat är på svenska.

Det man tar sig tid till får bra resultat.