Citat och ordspråk om riskera

Här hittar du en samling citat om riskera och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om riskera. Alla citat om riskera är på svenska.

Endast de som vågar riskera att gå för långt har någon möjlighet att få reda på hur långt de kan gå.
Om man inte riskerar något så riskerar man ännu mer.