Citat och ordspråk om rökare

Här hittar du en samling citat om rökare och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rökare. Alla citat om rökare är på svenska.

Rökare är också människor, fast inte så länge.