Citat och ordspråk om rykte

Här hittar du en samling citat om rykte och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om rykte. Alla citat om rykte är på svenska.

Ryktet gör suggan fetare än vad hon är.